พิมพ์

บ้านศิลาสเต็กเฮาส์

Posted in สิ่งอำนวยความสะดวก

สเต็กหมู สเต็กเนื้อโคขุน สเต็กไก่ สเต็กปลาแซลมอน


เมนูสเต็กบ้านศิลา
1.สเต็กหมู พริกไทยดำ
2.สเต็กหมู พริกไทยขาว
3.สเต็กหมู เกล็ดหิมะ
4.สเต็กไก่ เกล็ดหิมะ
5.สเต็กไก่ พริกไทยดำ
6.สเต็กไก่ ราดพริกหวาน
7.พอร์คชอป พริกไทยดำ
8.พอร์คชอป จิ้มแจ่ว
9.สเต็กปลาอินทรีย์ ราดมะนาว
10.สเต็กปลาแซลมอน ราดมะนาว
11.ทีโบน สเต็ก (เนื้อโคขุน)
12.สเต็กเนื้อ พริกไทยดำ (สะโพก)
13.สเต็กเนื้อ ราดพริกหวาน (สะโพก)

Сачак (Ламперия) http://www.emsien3.com/sachak от ЕМСИЕН-3
Дюшеме http://www.emsien3.com/дюшеме от EMSIEN-3