บ้านศิลารีสอร์ท บริการที่พัก 4 แบบ จำนวน 14 ห้อง รองรับผู้เข้าพักได้ 70-80 ท่าน เราบริการจัดที่พักสำหรับหมู่คณะ กรุ๊ปทัวร์ แบบที่พักโฮมสเตย์ พร้อมบริการอาหารและเครื่องดื่ม บริการจัดแพ็คเกจทัวร์ บริการรถนำเที่ยว

ลักษณะที่พัก  ชื่อบ้านพัก จำนวนผู้เข้าพัก ราคา
บ้านพักสไตล์รีสอร์ท
มีจำนวน 4 หลัง
1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ

 • บ้านศิลาคูณ 103 พักได้ 2 ท่าน
เสริมได้ 1 ท่าน

หลังละ
1,200 บาท
เสริม 250 บาท
(พร้อมอาหารเช้า)
 • บ้านศิลาเงิน 104
 • บ้านแสงจันทร์ 105
 • บ้านจันทร์กะพ้อ 106
     
บ้านพักสไตล์คันทรี
มีจำนวน 4 ห้อง
1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
 • คันทรีคาวบอย 109 พักได้ 2 ท่าน
เสริมได้ 1 ท่าน

ห้องละ
750 บาท
เสริม 250 บาท
(พร้อมอาหารเช้า)

 • คันทรีคาวบอย 110
 • คันทรีคาวบอย 111
 • คันทรีคาวบอย 112
     
บ้านพักสไตล์โมเดิร์น
มีจำนวน 5 ห้อง
1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
 • โมเดิร์นโฮม 113 พักได้ 2 ท่าน
เสริมได้ 1 ท่าน

ห้องละ
950 บาท
เสริม 250 บาท
(พร้อมอาหารเช้า)
 • โมเดิร์นโฮม 114
 • โมเดิร์นโฮม 115
 • โมเดิร์นโฮม 116
 • โมเดิร์นโฮม 117
บ้านพักสไตล์แฟมิลี่
มีจำนวน 1 หลัง
2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
• แฟมิลี่โฮม 107 พักได้ 9 ท่าน
เสริมได้ 6 ท่าน
ห้องละ
3,000 บาท
(อาหารเช้า 100 บาท/ท่าน)
ที่พักสำหรับกรุ๊ปทัวร์
มีจำนวน 7 หลัง
 • ห้องพักรวม พักได้ 15-30 ท่าน 550 บาท/ท่าน
 • ห้องพักรีสอร์ท พักได้ 12-50 ท่าน 650-750 บาท/ท่าน
หมายเหตุ ที่พัก หร้อมบริการอาหาร 2 มื้อ (มื้อเย็นอาหารเซต + มื้อเช้าข้าวต้ม ขนมปัง ไข่ดาว ชา กาแฟ)
     
 
Сачак (Ламперия) http://www.emsien3.com/sachak от ЕМСИЕН-3
Дюшеме http://www.emsien3.com/дюшеме от EMSIEN-3

Gallery

  • gallery01
  • gallery02
  • gallery03
  • gallery04
  • gallery05
  • gallery06
  • gallery07
  • gallery08
  • gallery09
  • gallery10

 

Baansila Map